Esami Kyu - Hirakudo - Scuola Aikido Padova

Vai ai contenuti

Menu principale:

Esami Kyu

Corsi Aikido > Didattica e referente tecnico

ESAMI  GRADI  KYU


PROGRAMMA ESAME 6° KYU


Fondamentali di Bokken
Fondamentali di Jo
Taisabaki
Ukemi
Shikko e ushiroshikko

TECNICHE IN TACHIWAZA
Katatedori Aihanmi:
  IKKYO  omote e ura
  IRIMINAGE
  SHIONAGE omote e ura
  KOTEGAESHI
Shomenuchi:
  IKKYO  omote e ura
 IRIMINAGE


TECNICHE IN SUWARIWAZA
Katatedori Aihanmi
   IKKYO  omote e ura
Ryotedori
   Kokyuho


PROGRAMMA ESAME 5° KYU

Fondamentali di Bokken
Fondamentali di Jo
Taisabaki
Ukemi
Shikko e ushiroshikko

TECNICHE IN TACHIWAZA
Katatedori
   SHIONAGE omote e ura
   IKKYO  omote e ura
  IRIIMINAGE
Shomenuchi
  IKKYO   omote e ura  
  NIKKYO  omote e ura
  KOTEGAESHI

TECNICHE IN SUWARIWAZA
Katadori
 IKKYO  omote e ura
Shomenuchi
 IKKYO  omote e ura


PROGRAMMA ESAME 4° KYU

Fondamentali di Bokken
Fondamentali di Jo
Taisabaki
Ukemi
Shikko e ushiroshikko
Irimitenkan 4 direzioni in suvariwaza

TECNICHE IN TACHIWAZA
Katatedori Aihanmi
  IKKYO  omote e ura  
  NIKKYO omote e ura
  Katatedori  
   IKKYO omote e ura
  NIKKYO omote e ura
  IRIMINAGE
  KOTEGAESHI
Katadori  
  IKKYO omote e ura
  NIKKYO omote e ura
Ryotedori  
  TENCHINAGE  omote e ura
Shomenuchi
   Kotegaeshi
   Iriminage
   Nikkyo  omote e ura
Yokomenuchi
  Ikkyo  omote e ura

TECNICHE IN SUWARIWAZA
Katatedori Aihanmi
   IKKYO omote e ura
  IRIMINAGE
Shomenuchi
   NIKKYO omote e ura
  IRIMINAGE


PROGRAMMA ESAME 3° KYU
Fondamentali di Bokken
Fondamentali di Jo
Taisabaki
Ukemi
Shikko e ushiroshikko
Irimitenkan 4 direzioni in suvariwaza

TECNICHE IN TACHIWAZA
Katatedori Aihanmi
  IKKYO  omote e ura  
   NIKKYO omote e ura
Katatedori    
  IKKYO omote e ura
   NIKKYO omote e ura
   SANKYO
   YONKYO
   SOTOKAITENNAGE
   UCHIKAITENNAGE
Shomenuchi    
  Kotegaeshi
  Iriminage
  Nikkyo  omote e ura
  SANKYO
Yokomenuchi     
   Ikkyo  omote e ura
   NIKKYO
   SHIONAGE
   KOTEGAESHI
   IRIMINAGE
   UDEKIMINAGE

Ryotedori       
  IKKYO omote e ura
  SHIONAGE
  KOTEGAESHI
   IRIMINAGE
Ushiro ryotedori   
   IKKYO                                   
   NIKKYO
   SANKYO


TECNICHE IN SUWARIWAZA
Katatedori Aihanmi    
  IKKYO omote e ura
  IRIMINAGE
Shomenuchi  
  NIKKYO omote e ura
  IRIMINAGEPROGRAMMA ESAME 2° KYU
Fondamentali di Bokken
Fondamentali di Jo
Presentazione di un kata di Bokken

TECNICHE IN TACHIWAZA
Katadori Menuchi
  IKKYO
   NIKKYO
  SANKYO
  KOTEGAESHI
  SHIONAGE
  IRIMINAGE
Katate Ryotedori   
  IRIMINAGE
  IJIKIME HOSAE
  IKKYO
  NIKKYO
  SANKYO
  YONKYO
Munadori
  SHIONAGE
Shomenuchi  
  SHIONAGE
  SOTOKAITEN NAGE
  UCHIKAITEN NAGE
   UCHIKAITEN SANKYO
   GOKYO
Yokomenuchi
   SANKYO      
   YONKYO
   GOKYO
Chudan Tsuki
   IKKYO
   IRIMINAGE
   IGIKIME HOSAE
   SOTOKAITEN NAGE
   UCHIKAITEN NAGE
Jodan Tsuki
   SHIONAGE
   IRIMINAGE
   KAITEN NAGE
   USHIRO KIRIOTOSHI

TECNICHE IN USHIRO WAZA
Ushiro Ryotedori  
   IKKYO
   NIKKYO
   HIGIKIMEOSAE
   SANKYO
   YONKYO
   KOTEGAESHI
   IRIMINAGE
   SHIONAGE

TECNICHE IN HANMI HANTACHI WAZA
Shomenuchi  
  KOTEGAESHI
Katatedori
  SOTOKAITEN NAGE
  UCHIKAITEN NAGE

TECNICHE IN SUWARI WAZA
Katatedori  
 KOTEGAESHI
  IRIMINAGE
Ryokatadadori
  IKKYO
  NIKKYO
Yokomenuchi
  IKKYO
  NIKYO
  SANKYO
  YONKYO
  GOKYO
  IRIMINAGE


  


PROGRAMMA ESAME 1° KYU
Fondamentali di Bokken
Fondamentali di Jo
Presentazione di un kata di Bokken

TECNICHE IN TACHIWAZA
Katatedori Aihanmi
 IKKYO
  NIKKYO
  SANKYO
  KOTEGAESHI
  IRIMINAGE
  SHIONAGE
  UDEKIMIMENAGE
  KOSHINAGE
Katatedori
   IKKYO
  NIKKYO
  SANKYO
  YONKYO
  KOTEGAESHI
  IRIMINAGE
  AIKIOTOSHI
  SUMIOTOSHI
  SHIONAGE
  UDEKIMENAGE
  KOSHINAGE
  KOKYUNAGE
Ryotedori
  IKKYO
  KOTEGAESHI
  IRIMINAGE
  SHIONAGE
  UDEKIMEHAGE
  TENCHINAGE
  KOSHINAGE
  KOKYUNAGE
Katadori   
    IKKYO
   NIKKYO
Shomenuchi
   IKKYO
   NIKKYO
  SANKYO
  UCHIKAITEN SANKYO
  YONKYO
  GOKYO
  KOTEGAESHI
  IRIMINAGE
  SHIONAGE
  KOKYUNAGE
Yokomenuchi
   IKKYO
   NIKKYO
  SANKYO
   YONKYO
  GOKYO
  KOTEGAESHISHIONAGE
  KOKYU NAGE
  IRIMINAGE
  SHIONAGE
  KOKYUNAGE
Chudan Tsuki
  KOTEGAESHI
  IRIMINAGE
  SOTOKAITEN NAGE
  UCHIKAITEN NAGE

TECNICHE IN USHIRO WAZA
Ushiro Ryo Katadori
  IKKYO
  NIKKYO
  HIJIKIMEOSAE
  SANKYO
  YONKYO
  KOTEGAESHI
  IRIMINAGE
Ushiro Kubishime
  SHIONAGE
  KOTEGAESHI
Ushiro Eridori
  IKKYO
  KOTEGAESHI
  SHIONAGE
  IRIMINAGE

TECNICHE IN JIYU WAZA
Katatedori
  SHIONAGE
  KOTEGAESHII
  IRIMINAGE
  UDEKIMANAGE
  KOKYUNAGE
  KOSHINAGE
Shomenuchi
  UCHIKAITEN SANKYO
  KOTEGAESHI
  IRIMINAGE
  KOKYUNAGE

TECNICHE IN HANMI HANTACHI WAZA
Katatedori
  IKKYO
  SHIONAGE
  KAITEN NAGE
  KOKYU NAGE
Ryotedori
  SHIONAGE

TECNICHE IN SUWARI WAZA
Katadori
  IKKYO
  NIKKYO
Shomenuchi
  IKKYO
  NIKKYO
  SANKYO
  YONKYO
  KOTEGAESHI
  IRIMINAGE
Yokomenuchi
  IKKYO
  NIKKYO
  SANKYO
  YONKYO
  KOTEGAESHI
  IRIMINAGE  
  

 
 
Torna ai contenuti | Torna al menu